Els alumnes de l’institut escola El Bruel fan la gincama medieval