Parc Tramuntana modifica la seva ubicació inicial i s’allunya un 40% més del Cap de Creus

  • El projecte d’energia eòlica marina flotant passarà a situar el seu aerogenerador més proper a la costa dels 10km fins als 14km del Cap de Creus

 

  • Aquesta mesura respon a la voluntat de minimitzar l’impacte visual del parc i és fruit del diàleg i consens mantingut els darrers dos mesos amb més de 200 persones de 30 entitats de l’Empordà

 

  • Parc Tramuntana segueix treballant actualment en la definició del projecte de la mà amb el territori, sense haver iniciat cap tràmit oficial amb la Generalitat o l’Estat

Parc Tramuntana, el projecte d’energia eòlica marina flotant dissenyat per a l’Empordà, s’allunyarà un 40% del seu punt més propera a la línia de la costa. Així ho han acordat els seus promotors, després de les més de 20 reunions de treball mantingudes els dos darrers mesos amb els diferents agents del territori, i després d’analitzar la viabilitat tècnica d’aquesta nova ubicació. Així, l’aerogenerador més proper del parc, que de mitjana se situarà a 24km de la Badia de Roses, passarà dels 10km inicials fins als 14km de distància del Cap de Creus.

Actualment, Parc Tramuntana segueix en fase de definició i consens, sense que s’hagi iniciat cap tràmit oficial amb la Generalitat o amb l’Estat. Projectat en la seva pràctica totalitat en una zona de veda permanent definida pels pescadors de Roses, la mesura d’allunyar l’aerogenerador més proper al Cap de Creus respon a la voluntat dels seus promotors d’integrar el projecte al territori, reduir al màxim el seu impacte visual, i aglutinar els interessos dels diferents actors de la zona.

Una mesura que és fruit del diàleg i consens mantingut des de finals de gener amb més de 200 persones de 30 entitats de tots els sectors de l’Empordà: administració pública (ajuntaments, Consell Comarcal, Diputació i Generalitat), confraries de pescadors, associacions empresarials, turístiques, nàutiques i de l’hostaleria, ecologistes, parcs naturals, cambres de comerç, ports i clubs nàutics, col·legis professionals, i universitats i grups de recerca.

Al llarg dels propers mesos, Parc Tramuntana seguirà treballant de la mà amb el territori en la definició d’un projecte concebut essencialment com una oportunitat energètica, econòmica i mediambiental per a l’Empordà davant el repte del canvi climàtic i la imminent transició energètica a Catalunya. L’objectiu és que el parc, de 500MW, entri en funcionament l’any 2026 i produeixi energia neta i de km0 equivalent al 45% de la demanda actual de tota la demarcació de Girona.