Subvencions per a l’adequació de terrasses que facin ocupació de via pública