Aquesta nit es debatran 32 punts en el ple ordinari de març

En aquest moment a Roses s’està celebrant el ple ordinari del mes de març que si vostès estan interessats poden seguir a traves del Facebook o el canal de Youtube d’Empordà Televisió, ple que s’espera sigui molt llarg, ja que l’ordre del dia contempla un total de 31 punts més el punts de precs i preguntes on l’oposició pot formular les preguntes que consideri, als membres del govern, a mes en a2quest ple es discutiran temes molt importants com el pla d’habitatge, la delimitació dels termes de Roses i Castelló, la liquidació del pressupost del 2020, l’aprovació d’una modificació de crèdit que supera els 3,5 milions d’euros, l’aprovació del preu de l’abastament d’aigua i clavegueram, l’aprovació del projecte de la passera sobre la Riera al Mas Oliva, aprovació de l’ adhesió al pacte d'alcaldies per l'energia i el clima, aprovar el conveni entre l'ajuntament de Roses i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà pel programa de targetes moneder i ajuts extraordinaris per necessitats bàsiques de manutenció per l'emergència social per la covid-19. i com hem assenyalat abans el punt de precs i preguntes 

Mitjà