Modificació de l’ordenança de convivència ciutadana, protecció civil i ús de la via pública

Castelló d’Empúries ha modificat l’ordenança de convivència ciutadana, protecció civil i ús de la via pública en l’article que regula els treballs a la via pública, espais privats i obres. És amb l’objectiu de millorar la convivència que s’ha volgut fer aquesta modificació de l’ordenança aprovada en data 24 de novembre de 2011 pel plenari municipal.

Mitjà