La Fundació Dalí pateix pèrdues de més de 3M€ durant el 2020