reparen les al·legacions contràries al parc eòlic marí

La Plataforma Stop Macro Parc Eòlic Marí continua realitzant xerrades i col·loquis als pobles que es veurien més afectats per la construcció del Parc Tramuntana. Actualment estan treballant amb advocats les al·legacions que es presentaran una vegada el projecte surti a exposició pública. Es preveu que sigui a partir del mes de juliol.

Mitjà

[6:46, 10/6/2021] David Terrones: [9:20, 10/6/2021] David Terrones: Buenos dias Jose. Me puedes reenviar la nota de prensa de la publicidad de Roses en LaXarxa? Es que tuve que reinstalar el WhatsApp y perdí todos los mensajes