Montserrat Moli guanya la cinquena Beca Jeroni Pujades

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha concedit a través del Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó la cinquena edició de la Beca Jeroni Pujades de Recerca Històrica al treball d’investigació titulat Les desamortitzacions a Castelló d’Empúries al segle XIX. El paisatge i el paper estratègic de Castelló d’Empúries i l’àrea d’influència, abans i després de les desamortitzacions. El seu treball pretén investigar principalment el destí dels béns de les cinc comunitats de regulars de Castelló d’Empúries (dominics, mercedaris, agustins, franciscans i clarisses), i dels béns dels seculars (Comunitat de Preveres, Hospital Major de Pobres), així com també les propietats dels carlins, propis i comunals en el context històric, polític, social i econòmic de les diferents desamortitzacions del segle XIX (Mendizábal de 1836, Espartero de 1841 i Madoz de 1855). També es pretén estudiar el destí dels béns a la vila dels regulars benets de Sant Pere de Rodes, i dels seculars del Bisbat i la Catedral de Girona, i de la Comanda de Sant Llorenç de les Arenes, així com també el destí de les propietats del clergat i institucions castellonines fora del municipi, entre altres.

Mitjà