Roda de premsa integra.Aprovació Ordenances Fiscals de Roses 2022

Marc Danés ha destacat que es congelen totes les taxes i impostos i que únicament es modifica la taxa de recollida de residus, per l'augment de la despesa municipal en aquest servei. Joan Plana, ha qualificat les modificacions de les ordenances, com a una nova fiscalitat verda, i ha demanat a la població tenir molta cura en la recollida selectiva.

Mitjà