Plantació d’oms resistents a la grafiosi

L’agència Catalana de l’Aigua està portant a terme una prova pilot al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà que consisteix en la plantació d’oms resistents a la grafiosi, una malaltia que afecta als exemplars d’aquesta espècie de tot Europa.

Mitjà