Valoració del darrer ple ordinari del grup municipal d’ERC de Roses

L’aprovació provisional de la modificació puntual per convertir una part dels terrenys del Mas de les Figueres en jardí públic i el punt on l’alcaldessa va donar comptes del Decret de l’Alcaldia 3066/07-09-2017 són els dos temes que centren la valoració del darrer ple ordinari del grup municipal d’ERC de Roses. Per Joan Plana el projecte del Mas de les Figueres és molt interessant perquè el municipi guanya una zona d’ús públic en un indret privilegiat, i pel que fa al Decret de l’Alcaldia recorda que van donar tot el seu suport a l’alcaldessa i que es van posar a la seva disposició pel que fes falta per donar-li compliment. Plana també parla en aquesta valoració d’alguns temes tractats al punt de precs i preguntes.

Mitjà