El Mirador Joan Armangué i Anotnio Herrera ens parlen del nou llibre publicat pels amics del Castell de Sant Ferrán de Figueres 17.11.2017

Mitjà